Sadarbības ieguvumi

Cleanhouse rīcībā ir visi nepieciešamie profesionālie, tehniskie, organizatoriskie, personāla, finansu, iekārtu resursi, kā arī reputācija un uzticamība, lai organizētu izcilas kvalitātes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas procesu.

Cleanhouse ir pieredze 150 objektu apkalpošanā un 650 servisa darbinieku vadīšanā. Visu procesu vadība uzņēmumā norisinās saskaņā  ar Integrētās Vadības Sistēmas prasībām. Ir izvēlēti stabili, droši un pieredzējuši apakšuzņēmēji un piegādātāji.

Galvenie ieguvumi:

  • zemākas un fiksētas apsaimniekošanas izmaksas,
  • augstāka apsaimniekošanas kvalitāte,
  • pilns serviss, ko nodrošina viena kontaktpersona,
  • efektīvāks un caurskatāmāks apsaimniekošanas process,
  • jaunākie profesionālie apsaimniekošanas risinājumi,
  • elastība, mainoties īpašuma apjomiem vai struktūrai,
  • kvalitatīva objekta uzraudzības un kontroles sistēma,
  • lielāka drošība, pateicoties profesionalitātei un pakalpojumu sniedzēja darba riska apdrošināšanai.