Darba drošības garantijas

Cleanhouse darbojas saskaņā ar ISO 9001:2008 standartiem un ir saņēmis vides pārvaldības sistēmas sertifikātu ISO 14001:2004, arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas sertifikātu OHSAS 18001:2007 un energopārvaldības sistēmas sertifikātu ISO 50001:2011.

ISO9001:2008ISO14001:2004OHSAS18001:2007ISO 50001_LV-page-001

Cleanhouse darba risks ir apdrošināts par 1 423 000 eiro.

Uzņēmums veic darbinieku rūpīgu atlasi un nodrošina pastāvīgu apmācību.

Cleanhouse klientiem ir pieejams diennakts operatīvais serviss akūtu ēkas infrastruktūras problēmu risināšanai.