Darba drošības garantijas

Cleanhouse darbojas saskaņā ar ISO 9001:2015 standartiem un ir saņēmis vides pārvaldības sistēmas sertifikātu ISO 14001:2015, arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas sertifikātu OHSAS 18001:2007 un energopārvaldības sistēmas sertifikātu ISO 50001:2011.

   

Cleanhouse darba risks ir apdrošināts par 1 423 000 eiro.

Uzņēmums veic darbinieku rūpīgu atlasi un nodrošina pastāvīgu apmācību.

Cleanhouse klientiem ir pieejams diennakts operatīvais serviss akūtu ēkas infrastruktūras problēmu risināšanai.