Privātums

Jebkura informācija par sevi, kuru Jūs sniegsiet SIA „Cleanhouse” ar šīs interneta mājas lapas starpniecību vai izmantojot e-pastu, tiek uzskatīta par konfidenciālu, un tā nav pieejama trešajām personām. SIA „Cleanhouse” Jūsu sniegto informāciju izmantos tikai tiem mērķiem, kādiem tā tiek sniegta.