Darba iespējas

Cleanhouse nodrošina darbu vairāk nekā 650 cilvēkiem. Pakāpeniski aug uzņēmuma klientu skaits, un līdz ar to darba iespējas servisa un administrācijas darbiniekiem.

Cleanhouse piedāvā darbu dažādu profilu speciālistiem:

-Telpu uzkopšanas servisa darbinieki;

-Teritorijas uzkopšanas servisa darbinieki;

-Ģenerālās uzkopšanas servisa darbinieki (mobilā brigāde);

-Inženierkomunikāciju servisa darbinieki;

-Remontstrādnieki;

-Celtniecības darbu veicēji.

Cleanhouse saimnieciskajai darbībai ir plašs teritoriāls pārklājums, tādējādi darba iespējas tiek piedāvātas dažādās Latvijas pilsētās. Papildus sociālajām garantijām un izaugsmes iespējām Latvijā un ārpus tās, nodrošinām kvalifikācijas celšanas apmācības. Piedāvājam elastīgu darba laiku, kas sniedz iespējas apvienot darbu ar mācībām vai nodarbinātību citā darba vietā.

Cleanhouse galvenais mērķis ir nodrošināt īpašuma komfortu klientu apkalpotajos objektos. Ja uzskati, ka ar savu darbu, vari palīdzēt mums realizēt šo mērķi, sazinies ar mums:  e-pasts personals@cleanhouse.lv, tālrunis 67519952!

Informācija par Cleanhouse klientiem