Integrētās vadības sistēmas principi

Kvalitāte

ISO 9001:2015 – kvalitātes vadības sistēma nodrošina:
• uz klientu orientētu pakalpojumu;
• klientu iesaistīšanu pakalpojumu izstrādes un uzlabošanas procesā;
• augstu procesu standartizāciju kā garantiju pakalpojuma kvalitātei;
• pastāvīgu monitoringu un pakalpojuma pilnveidi.

Priekšrocības:
• Efektīva vadības sistēma, nosakot pilnvaras un atbildību;
• Kvalitātes vadības sistēma dod lieliskas kontroles iespējas – visas uzņēmuma darbības tiek plānotas, tām tiek noteikti raksturotāji un tiek veikti nepieciešamie mērījumi;
• Kvalitātes vadības sistēma, samazina iespēju izvairīties no kļūmēm un plānot uzņēmuma nepārtrauktu pilnveidošanos.

Katru mēnesi kopā ar mūsu klientiem izvērtējam sniegto pakalpojumu kvalitāti. Izvērtējot katra klienta vēlmes, pielāgojam pakalpojumu Jūsu prasību specifikai.

Klientu atsauksmes ir vislabākā mēraukla mūsu kvalitātes novērtējumam!

Vide

ISO 14001:2015 – Vides pārvaldības sistēma

Standarts palīdz uzņēmumam noteikt riskus, kas saistīti ar uzņēmuma darbības ietekmi uz apkārtējo vidi, un izvēlēties labāko veidu, kā vadīt šos riskus. Tās mērķis ir atbalstīt vides aizsardzību un novērst vides piesārņojumu, sabalansējot šo darbību ar sociāli – ekonomiskajām vajadzībām.

Priekšrocības:
• Palīdz noteikt uzņēmumā darbības aspektus (vides aspektus), kuri atstāj visnegatīvāko ietekmi uz apkārtējo vidi – tiem tiek noteikti raksturotāji un tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai mazinātu to ietekmi uz apkārtējo vidi;
• Uzņēmumā negatīvās ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšana veicina izmantojamo resursu optimizēšanu, kas veicina resursu ekonomiju un pašizmaksas samazināšanu.

Darba drošība

OHSAS 18001:2007 Arodveselības un darba drošuma vadības sistēma

Standarts, kas palīdz uzņēmumam identificēt riskus, kas saistīti ar uzņēmuma darba apstākļu ietekmi uz darbinieku veselību un dzīvību, un izvēlēties labāko veidu, kā vadīt un samazināt šos riskus. Tās mērķis ir nodrošināt drošu un nekaitīgu darba vidi, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem darbā un panāktu darbinieku augstu darbaspēju līmeni visa darba mūža laikā.

Priekšrocības:
• Arodveselības un darba drošuma vadības sistēma dod kontroles iespējas, jo visi iespējamie darba drošības riski tiek identificēti un kontrolēti;
• Efektīva informācijas vadības sistēma, definētas pilnvaras un atbildības, tiek plānotas un nodrošinātas nepieciešamās profesionālās un darba drošības apmācības;
• Samazināta iespēja kļūdīties, sekmēta spēja izvairīties no nelaimes gadījumiem un incidentiem un plānot uzņēmuma nepārtrauktu pilnveidošanos – kas dod iespēju samazināt izmaksas un efektīvi izmantot organizācijas rīcībā esošos resursus.

Energopārvaldība

ISO 50001:2011 Energopārvaldības sistēmas

Cleanhouse ir apstiprināta energopārvaldības politika un noteikti mērķi un procesi, kas ir nepieciešami politikas realizēšanai. Lai uzņēmums varētu samazināt savu energoresursu patēriņu tiek veikta energoresursu pārskate. Energoresursu pārskates laikā identificē visus energopatēriņus, to būtiskumu, identificē uzlabojumu prioritārās jomas, patēriņa bāzes līmeņus, indikatorus.

Priekšrocības:

  • Veicot energoresursu pārskati, uzņēmums var samazināt savu energoresursu patēriņu.