Pirmsskolas izglītības iestāde Karlsons uzbūvēta pēc publiskās-privātās partnerības projekta. Tas ir viens no pirmajiem šāda veida projektiem Latvijā. Cleanhouse bērnudārzu Karlsons apsaimniekos turpmākos 19 gadus (līdz 2030. gadam), kā pilnsabiedrības ACANA biedrs. Pirmsskolas izglītības iestāde Karlsons Tukumā ir viena no reģiona jaunākajām būvēm. Kopumā tā var uzņemt aptuveni 136 bērnus 7 bērnu grupās, vecumā no trīs līdz septiņiem gadiem. Ēkas kopējā platība ir 2100 kvadrātmetri.

Pakalpojumu klāstā ietilpst:
• inženiertehnisko komunikāciju apkalpošana;
• ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmu uzturēšana;
• ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu uzturēšana;
• elektroapgādes sistēmas uzturēšana;
• vājstrāvu sistēmu uzturēšana;
• telpu un teritorijas uzkopšana;
• audzēkņu ēdināšana;
• apsardze;
• higiēnas un kancelejas preču piegāde;
• apgāde ar mācību metodisko inventāru
• deratizācija, dezinsekcija;
• operatīvā servisa dienesta pakalpojumi (avārijas dienests 24h diennaktī /365 dienas gadā)