Pirmsskolas izglītības iestāde Bitīte ir privātās-publiskās partnerības projekts, kurā dalību ņēmis arī Cleanhouse, nodrošinot bērnudārza apsaimniekošanu līdz pat 2030.gadam. Cleanhouse apsaimnieko 3472 m² bērnudārza “Bitīte” telpu un 11 585 m² teritorijas Ķekavā, sniedzot šādus pakalpojumus:

 • Ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmu uzturēšana.
 • Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu uzturēšana.
 • Elektroapgādes sistēmas uzturēšana.
 • Vājstrāvu sistēmu uzturēšana.
 • Telpu un teritorijas uzkopšana.
 • Audzēkņu ēdināšana.
 • Apsardze.
 • Higiēnas un kancelejas preču piegāde.
 • Apgāde ar mācību metodisko inventāru.
 • Deratizācija, dezinsekcija.
 • Operatīvā servisa dienesta pakalpojumi (avārijas dienests 24h diennaktī /365 dienas gadā).