Cleanhouse apsaimnieko 40 000 m² loģistikas centra Dominante telpu un 63 800 m² teritorijas, sniedzot šādus pakalpojumus:

  • Inženiertehnisko komunikāciju apkalpošana.
  • Ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmu uzturēšana.
  • Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu  uzturēšana.
  • Barjeru, paceļamo vārti, turniketu apsaimniekošana.
  • Elektroapgādes sistēmas uzturēšana.
  • Vājstrāvu sistēmu uzturēšana.
  • Telpu un teritorijas uzkopšana.
  • Deratizācija, dezinsekcija, dezinfekcija.
  • Operatīvā servisa dienesta pakalpojumi (avārijas dienests 24h dienā/ 365 dienas gadā).