Cleanhouse kopš 2016. gada septembra veic telpu uzkopšanu trīs Latvijas Universitātes objektos Rīgā – Galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1 un Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtā Ojāra Vācieša ielā 4. Kopā Cleanhouse apsaimnieko 24 000 m2, nodrošinot:

  • telpu ikdienas uzkopšanu un uzturēšanu;
  • periodiskie veicamos ģenerālās tīrīšanas darbus;
  • higiēnas preču piegādi;
  • operatīvā servisa dienesta pakalpojumus (avārijas dienests 24h diennaktī /365 dienas gadā).