Cleanhouse apsaimnieko 12 500 m² Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas telpu un 3 080 m² teritorijas, sniedzot šādus pakalpojumus:

  • Inženiertehnisko komunikāciju apkalpošana.
  • Ūdensapgādes, kanalizācijas un  siltumapgādes sistēmu uzturēšana.
  • Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu uzturēšana.
  • Elektroapgādes sistēmas uzturēšana.
  • Vājstrāvu sistēmu uzturēšana.
  • Telpu un teritorijasuzkopšana.
  • Operatīvā servisa dienesta pakalpojumi (avārijas dienests 24h diennaktī /365 dienas gadā).