Cēsu  Valsts ģimnāzija, Cēsu pamatskola, Cēsu 2. pamatskola, Cēsu Mākslas skola, Cēsu bērnu un jauniešu centrs, Cēsu sporta skola, Cēsu 2. vidusskola, Cēsu Pastariņa sākumskola, Cēsu 1. Pamatskola

Cleanhouse apsaimnieko 30090.11 m² Cēsu novada 10 pašvaldības izglītības iestāžu telpas, sniedzot šādus pakalpojumus:

  • telpu un teritorijas ikdienas uzkopšana;
  • periodiski veicamie speciālie darbi;
  • konsultācijas.