5. Decembris 2012

Iegūta licence darbam ar ventilācijas un aukstuma iekārtām

Cleanhouse sniegto pakalpojumu drošību un profesionalitāti apliecinošo sertifikātu un licenču klāstam tagad pievienots arī šis būtiskais dokuments. Tas pietuvina uzņēmumu uzstādītajam mērķim – savā pakalpojumu grozā ietvert aizvien vairāk pašu sniegto pakalpojumu, neizmantojot ārpakalpojumu piegādātājus. Tā ir papildu garantija jau tā augstajiem Cleanhouse pakalpojumu kvalitātes standartiem.