5. Jūnijs 2015

Cleanhouse uzstājas konferencē “Publiskie iepirkumi 2015”

2015. gada 21. maijā izdevniecība “Dienas Bizness” rīkoja konferenci “Publiskie iepirkumi 2015”, kurā piedalījās, “Cleanhouse” attīstības un pārdošanas daļas vadītājs Voldemārs Vaitužis un LPUAA izpilddirektors Jānis Ozoliņš. “Dienas Bizness” organizētās konferences dalībnieki tika informēti par aktualitātēm apsaimniekošanas un uzkopšanas nozarēs, kas ir svarīgas iepirkumu veidošanai.

Konference tika atklāta ar iepirkumu un uzraudzības biroja vadītājas Daces Gailes ar prezentāciju par jaunākām izmaiņām Publiskajā Iepirkumu likumā. Savukārt Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Ināra Pētersone klātesošajiem izskaidroja par normatīviem, kuri stāsies spēkā 2015. gada 1. augustā -“Darba ņēmēja vidējās algas stundas tarifa likmes vērtēšanu publiskajos iepirkumos”.

Prezentācijās īpaši tika pievērsta uzmanība tādiem LPUAA izstrādātajiem atbalsta instrumentu aspektiem, kā:

  1. Ieteikumi Paraugnolikuma izmantošanai iepirkumos;
  2. LPUAA noteiktie telpu uzkopšanas laika normatīvi un to pielietojums iepirkumos;
  3. Konkrēti, noteikti lielumi, saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai;
  4. Uzkopšanas kvalitātes noteikšanas sistēmas INSTA800 standartu pielietošanu.
  5. Ilgtermiņa līgums – pasūtītājam ekonomiski izdevīgs un drošs.

Paaugstinātu interesi konferences klausītājos izraisīja Latvijas Profesionālās Uzkopšanas un Apsaimniekošanas asociācijas izpilddirektora Jāņa Ozoliņa un asociācijas biedra “Cleanhouse” attīstības un pārdošanas daļas vadītāja Voldemāra Vaituža prezentācija, kurā galvenais uzsvars tika likts uz LPUAA izstrādātajiem atbalsta instrumentiem publisko iepirkumu veicējiem.