18. Janvāris 2015

Cleanhouse turpina atbalstīt Latvijas nākotnes izglītību

download (1)

Kopš 2009. gada vasaras Cleanhouse turpina atbalstīt izglītības atbalsta programmu – Iespējamā misija, kuras virsmērķis ir nostiprināt izpratni par izglītību kā vērtību Latvijā. Uzņēmums tic, ka tieši šī programma palīdzēs paaugstināt izglītības kvalitāti Latvijā.

Kā zināms Iespējamā misija ir, pirmkārt, iespēja, kuras mērķis ir nodrošināt, lai katrs Latvijas bērns vai pusaudzis saņem kvalitatīvu un konkurētspēcīgu izglītību, kas attīsta ne tikai viņa spējas, bet arī motivāciju, prasmi mācīties, komunicēt mūža garumā, jo Latvijas sekmīgas attīstības pamats ir gudri, zinātkāri un atraktīvi cilvēki. Savukārt, to visu var iemācīt jauni, talantīgi un prasmīgi skolotāji, kurus arī sagatavo un atbalsta Iespējamās misijas ietvaros.

“Uzņēmumam Cleanhouse, kurš neatlaidīgi paaugstina savu darbības efektivitāti, ir svarīga darbinieku profesionalitāte un attīstība, kuras pamatā ir sekmīga izglītība. Mūsu uzņēmuma un Iespējamās misijas mērķi ir cieši saistīti ar izaugsmi un pārliecību. Tāpēc mums ir svarīgi atbalstīt arī turpmāk jaunos skolotājus,” atzīmēja Cleanhouse valdes loceklis Kristaps Drone.

Iespējamā misija Latvijā ir izveidota 2008. gadā. Tā ir izglītības programma, kas pastāv, lai nostiprinātu izglītību kā vērtību Latvijā. Katru gadu tiek atlasīti un sagatavoti jauni, talantīgi augstkolu absolventi ar līderu dotībām, labiem akadēmiskiem sasniegumiem un komunikācijas spējām. Skolotāju stiprā puse ir zināšanu praktiskais pielietojums, sasaiste ar reālo dzīvi, kā arī jēgpilna tehnoloģiju izmantošana mācību procesā. Viņi māca saviem skolēniem sapņot, domāt, rīkoties mērķtiecīgi, neatlaidīgi un atbildīgi. Latvijā Iespējamā misija ir radīta, balstoties uz līdzīgām organizācijām – Teach for America (ASV), Teach First (Lielbritānija), Noored Kooli (Igaunija) un Renkuosi mokyti! (Lietuva).