27. Novembris 2012

Cleanhouse saņēmis Nodarbinātības Valsts aģentūras Atzinības rakstu

NVA atzrak

Cleanhouse novembrī ir saņēmis Nodarbinātības Valsts aģentūras atzinības rakstu par aktīvu sadarbību vakanto darba vietu pieteikšanā un aizpildīšanā, līdzdarbojoties „Pasākumā noteiktām personu grupām”, kura mērķis ir nelabvēlīgā situācijā esošo darbinieku iesaistīšana aktīvajā nodarbinātībā. Līdzīgi Cleanhouse piedalās arī NVA projektā par bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā darba tirgū.
Šī atzinība apliecina Cleanhouse ieguldījumu jaunu darba vietu radīšanā, kā arī sociālās korporatīvās atbildības celšanā.