19. Februāris 2015

Cleanhouse ieņem līdera pozīciju starp nodokļu maksātājiem apsaimniekošanas un uzkopšanas industrijā

971471_661706457184616_782588312_n

Ik gadu Valsts ieņēmumu dienests apkopo datus par nodokļu maksātājiem, kuri aktīvi piedalās industrijas publiskajos konkursos. Pēc šiem VID apkopotajiem datiem tieši Cleanhouse ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem apsaimniekošanas nozarē.

Publiskais iepirkums ir daudzpusējs process, kurā piedalās pasūtītājs un pretendenti. Arī sabiedrība, par kuras nodokļiem šie iepirkumi tiek veikti, vēlas zināt, kā tiek izlietota viņas nauda. Veiksmīgas sadarbības rezultātā ieguvējiem vajadzētu būt visiem. Tomēr bieži vien šajā procesā viena vai vairākas puses paliek neapmierinātas, lai gan publiskajam iepirkumam būtu jābūt izdevīgam darījumam, jo īpaši nodokļu maksātāju interesēs.

Valsts ieņēmumu dienestam apkopojot datus par 2013. – 2014. gadu, Cleanhouse ieņem līdera pozīciju starp nodokļu maksātājiem, kuri aktīvi piedalās industrijas publiskajos konkursos. Uzņēmuma kopējie valsts budžeta ieņēmumi uz vienu eiro sastāv 0.29 eiro centus, kas būtiski atšķirās no pārējiem publisko konkursu dalībniekiem. Savukārt iedzīvotāju ienākumu nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme uz vienu eiro sastāv 0.19 eiro centus.

Cleanhouse ir 1997. gadā Latvijā dibināts uzņēmums, kas šo gadu laikā ir kļuvis par ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas līderi mūsu valstī, un strādā arī starptautiski. Uzņēmuma klientu vidū ir virkne Latvijas lielāko uzņēmumu un iestāžu: Swedbank, Lattelecom, Valsts Nekustamie īpašumi un citi. Cleanhouse ikdienā apsaimnieko vairāk nekā 4 500 000 m². Tas ir vienīgais nozares uzņēmums, kas saņēmis Latvijas kvalitātes asociācijas godalgu par izcilu klientu apkalpošanu un LDDK un Valsts Kancelejas atzinību par efektīvu uzņēmuma vadību.

Informācija par nodokļu maksātājiem, kuri aktīvi piedalās industrijas publiskajos konkursos

Nr.p.k. NMR kods NM nosaukums VB ieņ. uz 1 EUR KDV VB ieņ. uz 1 EUR KDV (IIN,VSAOI)
1 x   Cleanhouse 0.29 0.19
2 x     x 0.25 0.15
3 x     x 0.25 0.14
4 x     x 0.23 0.10
5 x     x 0.23 0.13
6 x     x 0.22 0.20
7 x     x 0.21 0.20
8 x     x 0.20 0.03
9 x     x 0.20 0.13
10 x     x 0.19 0.17
11 x     x 0.18 0.09
12 x     x 0.16 0.00
13 x     x 0.16 0.10
14 x     x 0.15 0.09
15 x     x 0.14 0.09
16 x     x 0.04 0.03
17 x     x 0.02 0.01
18 x     x 0.01 0.01
19 x     x 0.00 0.00

(Valsts ieņēmuma dienesta dati)