14. Marts 2011

Cleanhouse iegūst ISO un OHSAS sertifikātus

Šā gada martā uzņēmums Cleanhouse ieguvis ISO 14 001 Vides pārvaldības sistēmas sertifikātu un sertifikātu par atbilstību OHSAS 18 001 Arodveselības un darba drošības standartam.
„Iegūtie sertifikāti ir nozīmīgs apliecinājums Cleanhouse ieguldījumiem vides un darba drošībā. Tas, protams, ir papildus drošības garants mūsu darbiniekiem, kā arī ieguldījums uzņēmuma reputācijas nostiprināšanā. Tomēr vienlaikus tas ir arī nozīmīgs ieguvums Cleanhouse klientiem un sadarbības partneriem, kas var būt pilnība pārliecināti, ka viņu telpās apsaimniekošanas un uzkopšanas darbi tiek veikti atbilstoši visaugstākajiem starptautiskajiem standartiem, ievērojot gan darba drošības, gan vides aizsardzības prasības,” uzsver Cleanhouse personāla un kvalitātes vadītāja Anita Butkeviča – Krastiņa.
ISO 14 001 Vides pārvaldības sertifikāts apliecina uzņēmuma vides pārvaldības sistēmas atbilstību standarta prasībām. Tā kā sertifikātu izsniegusi neatkarīga trešās puses sertifikācijas institūcija, tad sadarbības partneriem tas ir objektīvs apliecinājums tam, ka uzņēmums dara visu, lai mazinātu savu pakalpojumu un procesu ietekmi uz vidi.
OHSAS 18001 Arodveselības un darba drošības standartu ir izstrādājuši starptautiski atzītas arodveselības un darba drošības nozaru organizācijas. Standarts apliecina, ka sertificētais uzņēmums ir ieguldījis nepieciešamos resursus, lai līdz minimumam novērstu risku darbiniekiem, uzlabojis darba drošības vadības sistēmas, kā arī velta visas pūles darba drošības izcilības panākšanai.

ohsas vides