28. Aprīlis 2016

Cleanhouse iegūst energopārvaldības sistēmas sertifikātu

2016. gada martā uzņēmums Cleanhouse ir ieguvis ISO 50001:2011 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” sertifikātu .

ISO 50001_LV-page-001

Sertifikāta iegūšana nozīmē, ka uzņēmumā ir apstiprināta energopārvaldības politika un noteikti mērķi un procesi, kas ir nepieciešami politikas realizēšanai. Lai uzņēmums varētu samazināt savu energoresursu patēriņu tiek veikta energoresursu pārskate. Energoresursu pārskates laikā identificē visus energopatēriņus, to būtiskumu, identificē uzlabojumu prioritārās jomas, patēriņa bāzes līmeņus, indikatorus.

Vienlaikus ar ISO 50001:2011 sertifikāta iegūšanu, Cleanhouse ir veicis resertifikācijas auditu ISO 9001:2008 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” sertifikātam, kā arī uzraudzības procesu esošajiem Cleanhouse sertifikātiem – ISO 14001:2004 “Vides pārvaldības sistēmas – Prasības vadlīniju pielietošanai” un OHSAS 18001:2007 “Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas. Prasības”.