26. Augusts 2009

Cleanhouse atbalsta programmu Iespējamā misija

immisij

2009. gada vasarā Cleanhouse kļuvis par izglītības atbalsta programmas Iespējamā misija atbalstītāju, apņemoties segt vairāku dalībnieku mācību izdevumus vismaz turpmākos divus gadus.
„Cleanhouse uzņēmums kā nozares līderis jau kopš darbības pirmsākumiem neatlaidīgi ir paaugstinājis savu darbības efektivitāti. Tam nepieciešama augsta darbinieku profesionalitāte, kur savukārt liela nozīme ir izglītībai. Tāpēc Iespējamās misijas mērķi izglītības kvalitātes celšanā ir cieši saistīti ar Cleanhouse pārliecību un uzņēmuma vērtībām,” stāsta Cleanhouse valdes loceklis Kristaps Drone.
Iespējamā misija ir nacionāla mēroga ierosme, kuras uzmanības centrā ir izglītība. Programmas virsmērķis – nostiprināt izpratni par izglītību kā vērtību Latvijā.
Iespējamās misijas mērķis ir ievest izglītības sistēmā jaunus, talantīgus augstskolu absolventus ar līderu dotībām un labiem akadēmiskiem sasniegumiem, lai tā kļūtu par mūsdienīgu un vispārējai Latvijas attīstībai atbilstīgu nozari. Šo jauniešu talants un enerģija palīdzēs veidot skolās pozitīvu un progresīvu vidi, celt skolotāja profesijas prestižu un paaugstināt skolēnu motivāciju mācīties, lai kļūtu par aktīviem sabiedrības locekļiem un veidotājiem.
Iespējamā misija Latvijā aizsākās 2007. gadā, taču pasaulē līdzīgas programmas un organizācijas darbojas jau sen un guvušas lielu popularitāti un atbalstu gan augstskolu absolventu, gan skolu vidū. Iespējamā misija Latvijā ir radīta, balstoties uz līdzīgu organizāciju pieredzi ārzemēs – Teach for America (ASV), Teach First (Lielbritānija), Noored Kooli (Igaunija) un Renkuosi mokyti! (Lietuva). Arī šajās valstīs programmu vadītāji izraugās un sagatavo motivētus un apdāvinātus augstskolu beidzējus vismaz divu gadu darbam skolā. Iespējamā misija darbojas starptautiskā organizāciju tīklā Teach for All, kas apvieno līdzīgas organizācijas visā pasaulē.
Vairāk par programmu var uzzināt www.iespejamamisija.lv