3. Oktobris 2018

Cleanhouse ar 1. augustu nodrošina RAKUS telpu uzkopšanu

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca

foto: www.aslimnica.lv

Cleanhouse savas darbības laikā ir sniedzis telpu uzkopšanas pakalpojumu virknei Latvijas lielākajiem uzņēmumiem un iestādēm, un kopš 2018. gada 1. augusta šim sarakstam ir pievienojusies lielākā ārstniecības ietāde Latvijā – SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS). Cleanhouse pakalpojumu nodrošina piecos stacionāros – Gaiļezers, Latvijas Onkoloģijas centrs, Latvijas Infektoloģijas centrs, Biķernieki, Tuberkulozes un plaušu slimību centrs, kā arī Pataloģijas centrā.

Lielākais izaicinājums uzkopšanas pakalpojumu sniegšanā ir stacionārs Gaiļezers, kas ir lielākais daudzprofilu neatliekamās medicīnas sniedzējs Latvijā un gadā uzņem 70 000 pacientus. Cleanhouse stacionārā nodrošina telpu tīrība uzturēšana (dežūrapkopēju pakalpojums) 24/7 režīmā un telpu uzkopšana kopā 69 250 m² platībā, papildu nodrošinot logu mazgāšanu vairāk nekā 20 000 m² platībā.

Blakus stacionāram Gaiļezers atrodas stacionārs Latvijas Onkoloģijas centrs un Pataloģijas centrs. Latvijas Onkoloģijas centrs ir vadošā onkoloģisko slimnieku aprūpes iestāde Latvijā, kurā Cleanhouse nodrošina telpu ikdienas uzkopšanu un uzturēšanu diennakts režīmā. Objekta kopējā platība ir 24 850 m², bet turpat esošā Pataloģijas centra platība ir 2 300 m². Papildu uzkopšanas darbiem, divreiz gadā tiek nodrošināta logu mazgāšana attiecīgi 8 400 m² un 1 000 m² platībā.

Stacionārs Latvijas Infektoloģijas centrs ir Latvijā vienīgā specializētā ārstniecības iestāde infekciju jomā, un šajā stacionārā Cleanhouse sniedz pakalpojumu 7 750 m2 platībā, veicot arī logu mazgāšanu 3 300 m² apjomā.

Stacionārā Biķernieki, kas izvietots blakus Biķernieku mežam, Cleanhouse nodrošina tīrību 13 500 m² apjomā, kā arī logu mazgāšanu 6 500 kvadrātmetru apjomam.

Stopiņu novada Upeslejās atrodas stacionārs Tuberkulozes un plaušu slimību centrs, kas nodrošina tuberkulozes un plaušu slimnieku aprūpi valstī. Šajā objektā Cleanhouse sniedz pakalpojumu 16 400 m² platībā, sniedzot pakalpojumu arī logu mazgāšanā ar kopējo apjomu 8 200 m².

 

Kopējā visu stacionāru uzkopjamo telpu platība sastāda 134 000 m², bet logu mazgāšana tiek nodrošināta 47 000 m².