5. Oktobris 2009

Nodibināta Latvijas Profesionālās Uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija

Šā gada augustā SIA „Cleanhouse” kopā ar citiem nozares vadošajiem telpu uzkopšanas un apsaimniekošanas uzņēmumiem ir nodibinājis Latvijas Profesionālās Uzkopšanas un apsaimniekošanas asociāciju. Asociācijas dibināšanas mērķis ir apvienot nozares profesionāļus – darba devējus, ražotājus, piegādātājus un pētniecības iestādes – kopīga viedokļa paušanai un sekmēt profesionālās uzkopšanas nozares attīstību Latvijā.
„Asociācijas galvenie darbības uzdevumi būs vairāki,” norāda SIA „Cleanhouse” valdes loceklis Kristaps Drone. „Kopīgiem spēkiem vēlamies sakārtot valsts iepirkumu procedūras telpu uzkopšanas un apsaimniekošanas nozarē, kā arī celt  apkopēju profesijas prestižu. Līdz ar to kā prioritāros darbības virzienus šobrīd esam izvirzījuši sadarbību ar Valsts Darba inspekciju, lai kopīgi iestātos par godprātīgu darbinieku nodarbināšanu telpu uzkopšanas uzņēmumos,” stāsta K. Drone.
Latvijas Profesionālās Uzkopšanas un apsaimniekošanas asociāciju dibinājuši seši nozares vadošie uzņēmumi. Taču asociācijas dibinātāji aicina pievienoties ikvienu juridisku vai fizisku peronu, kas darbojas telpu apsaimniekošanas un uzkopšanas nozarē, un ar savu darbību vai cita veida atbalstu vēlas palīdzēt īstenot asociācijas galvenos darbības mērķus un uzdevumus.