20. Janvāris 2009

Cleanhouse turpina izaugsmi

Apsaimniekošanas un uzkopšanas nozares uzņēmuma SIA Cleanhouse 2008. gada apgrozījums palielinājies par 28 procentiem, salīdzinot ar 2007. gadu, kopā sasniedzot – 2 743 850 latus.

“Pagājušā gada nogalē esam uzvarējuši vairākos nozīmīgos konkursos,” skaidro SIA Cleanhouse valdes loceklis Kristaps Drone. “Tas ļauj mums optimistiski raudzīties uz 2009. gadu un plānot tālāku paplašināšanos – esam iecerējuši atvērt pārstāvniecības Latgalē un Vidzemē, nodrošinot šajos reģionos ap 50 jaunu darba vietu.”

Uzņēmums, kas savu darbību sāka 1997. gadā ar 30 darbiniekiem, šobrīd nodarbina 430 cilvēkus. Sociālā nodokļa maksājumos 2008.gadā pārskaitīti nepilni 400 000 lati.

“Ekonomiskās krīzes situācijā arvien vairāk uzņēmēju novērtē ārpakalpojumu priekšrocības, jo tie palīdz samazināt izmaksas un padarīt efektīvāku uzņēmumu vai organizāciju darbu, ļaujot vadītājiem koncentrēt to laiku un pūles uz saviem tiešajiem pienākumiem,” atzīmē K. Drone. “Daudzviet pasaulē eksperti atzinuši ārpakalpojumus kā vienu no racionālākajiem risinājumiem izmaksu samazināšanai recesijas apstākļos. Līdz ar to varētu prognozēt, ka krīze dos pozitīvu grūdienu ārpakalpojumu sniedzējiem ne tikai apsaimniekošanas sfērā, bet arī IT, juridiskajos pakalpojumos un citās nozarēs.”

Apsaimniekošanas un uzkopšanas nozarē Latvijā pēdējā gada laikā ir palielinājies jaunu spēlētāju skaits. Līdz ar to augušas bažas par sociālā nodokļa nemaksāšanu. K. Drone skaidro, ka daudzi no jaunajiem uzņēmumiem konkursos piedaloties ar dempinga cenām: “Vienīgais veids, kā tādu cenu mūsu nozarē, kur 80 procentus izmaksu veido atalgojums un ar to saistītie nodokļi, ir nemaksāt nodokļus. Lai situāciju uzlabotu, būtu svarīgi, ka valsts pasūtījumu nolikumos tiek iekļauts punkts par pasūtījuma izpildē nodarbināto darbinieku skaitu un vidējo bruto atalgojumu, tādējādi nodrošinot, ka nodokļi tiek samaksāti atbilstoši likumdošanai un nodarbināto interesēm.”

Cleanhouse ir viena no pirmajām kompānijām, kas Latvijā sāka piedāvāt ārpakalpojumus ēku apsaimniekošanā. Šobrīd uzņēmums ir savas nozares līderis ar mērķi kļūt par vadošo spēlētāju Baltijā, savu attīstību balstot uz augstu klientu apmierinātību, apmierinātiem darbiniekiem un efektīvu komandas sadarbību. 2008. gads uzņēmuma darbā saistāms ar vairākiem pozitīviem sasniegumiem. Gada nogalē Latvijas Kvalitātes asociācija SIA Cleanhouse piešķīra balvu par izciliem panākumiem klientu apkalpošanā. Tika atvērta uzņēmuma pirmā reģionālā pārstāvniecība, kas kopš maija darbojas Liepājā. Cleanhouse pilnveidojis darbinieku komandas struktūru, pagarinājis ISO sertifikātu, kā arī sācis piedāvāt jaunus pakalpojumus, kuru sniegšanā līdz šim tikuši piesaistīti apakšuzņēmēji: deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumus, kā arī siltumapgādes un elektroapgādes apkalpošanu.